Проф. Д-р Михай Аугустин на Титаните 2019

Основно ограничение за успешното поставяне на импланти остава проблемът с недостатъчната ширина на алвеоларния гребен. Дефицитът на кост може да бъде хоризонтален, вертикален или комбинация от двете. Увеличаването на гребена в дефицитни участъци от алвеоларния ръб се постига чрез блокова присадка (автогенен или алографт), водена костна регенерация, дистракционна остеогенност. И въпреки, че доказано се постигат резултати в хоризонтално и вертикално измерение, тези техники имат своите не малки недостатъци, включително голяма инвазивност, допълнително донорско място, резорбция на графт – материалите, колапс на мембраната, възможна инфекция и отложено имплантиране поради необходимост от време за узряване на присадката. Следователно използването на такива травматични техники при умерен хоризонтален дефект на гребена (≥3 mm) не е необходимо. Може лесно да се приложи по-неинвазивната техника на алвеоларно разслояване (ridge splitting) или разширение (ridge expansion) с предсказуеми резултати, без много травми за пациента.

За лектор на Титаните 2019 поканихме Проф. Д-р Михай Аугустин от Университета по Медицина и Фармация “Carol Davila” в Букурещ, за да ни демонстрира прилагането на своята концепция за костно разслояване (bone splitting) и разширение (bone expansion) при имедиатно поставяне на импланти BioHorizons. Ето как професорът описа накратко концепцията, разработена съвместно с екипа му:


When the alveolar ridge has a width under 5mm it is necessary to resize it with one of the following methods:

  • Bone augmentation on the buccal side of the alveolar bone
  • Bone splitting with augmentation

The technique of bone splitting in our concept allows you to insert dental implants at the same time with the bone splitting if the alveolar ridge has a width of at least 3mm.

The bone split of alveolar ridge will be done from 0,5 mm in every 0,5 mm to the required width, without the fracture of the buccal and palatal bone and maintaining the minimum width of 1,5 mm of both buccal and palatal bone.

When the density of the bone is D3 or D4 it is necessary to condense it. Our condensing technique does not use osteotomes. We are using bone expanders from 0,5mm gradually expanding by 0.5 mm until the diameter of the implant is reached. The bone will be condensed, the blood supply will not be affected and you will get an excellent osteointegration of the dental implant.


Д-р Михай Аугустин е професор в Университета по Медицина и Фармация “Carol Davila” в Букурещ, Румъния. Бил е декан на факултета по Стоматология от 2000 до 2009 и ръководител на катедра Орална имплантология от 1996 до 2012 г. в същия университет.

Оглавява отделението по Орална имплантология в болницата по орална и лицево-челюстна хирургия “Prof.Dr.Dan Theodorescu” в Букурещ от 2007 до 2017 г.

Съосновател е на Румънската асоциация по орална имплантология и Биоматериали, както и на ICOI Румъния.

  • Прочетете пълна биография на Проф. Михай Аугустин тук.
  • Моля, имайте предвид, че лекцията и практическият курс на професора по време на Титаните 2019 ще бъдат с превод на английски език.