Практически курсове

ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЕЗЗЪБЕНИ ЧЕЛЮСТИ – TEETHXPRESS

• д-р Пол Суонсън • 14:00 – 18:00 • 15 юни • Зала:

This course is recommended for both the dentist and the technician. It will help both professions develop their knowledge and understanding of the full-arch, immediate-load protocol and the teamwork required to predictably provide this treatment modality. During the workshop, participants will focus on the 3 key elements needed for success: clinical, marketing and laboratory.

• Ниво: Средно до Високо

• Курсът ще се проведе на Английски език

BONE SPLITTING И BONE EXPANSION В ОРАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ПОСТВЯНЕ НА ДЕНТАЛЕН ИМПЛАНТ BIOHORIZONS 

• проф. д-р Михай Аугустин • 9:00 – 13:00 • Зала:

Each student will work with a medical supervisor on a beef rib on which the student will perform the bone splitting by our technique.

Each student with the medical supervisor will use the bone expanders on cancellous beef bone to prepare the bed for the dental implant and then to insert it. (Working time 2-3 hours)

• Ниво: Средно

• Курсът ще се проведе на Английски език

ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ – ПРОТОКОЛ ПРИ МОЛАРИ

• д-р Пресиян Кръстев • 9:00 – 13:00 • Зала:

Предсказуемата имплантология започва с протокола на Пер Ингвар Бронемарк. Този класически протокол изисква остеотомията да се адаптира оптимално към фикстурата. От тази гледна точка успешната остеоинтеграция е гарантирана. Имедиатното имплантиране предполага костна ложа, която не кореспондира на формата на стандартната имплантна фикстура и това създава рискове за остеоинтеграцията. Заздравяването на алвеолата след екстракция на зъб протича с обемни промени, които създават липса на предсказуемост, относно естетическия резултат на имплантатното възстановяване. С други думи, имедиатното имплантиране е рисковано, с непредсказуем резултат и не бива да се практикува. След всичко това си задаваме въпроса, наистина ли оралната имплантология е по-скучна от ендодонтията?

• Ниво:

Разберете защо трявба да участвате тук


ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С ЕДИНИЧЕН ИМПЛАНТ В ЕСТЕТИЧНА ЗОНА 

 • д-р Петър Дучев • 9:00 – 13:00 • Зала:

Курсът ще разгледа ключови хирургични и протетични обстоятелства за постигане на мекотъканна интеграция и оптимален естетичен вид. Ще се засегнат в дълбочина  теоретичните постановки относно мениджмънта на провизорните възстановявания върху единичен имплант. Максимална периимплантна мекотъканна естетика около окончателни възстановявания-критичен елемент за гингивална интеграция и естетичен успех.

• Ниво:

Разберете защо трябва да участвате тук


ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ – ХИРУРГИЧЕН И ПРОТЕТИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МЕКИТЕ ТЪКНАНИ 

• д-р Бранимир Кирилов и д-р Константин Петков • 9:00 – 13:00 • Зала:

Ще разгледаме техники за минимално инвазивна импантология и как да темпораризираме пациента в периода на остеоинтеграция на импланта. Кога и как можем да натоварим имедиатно имплант. Как протетично можем да съхраним и създадем поддръжка на меките тъкани около импланта.

Хирургична част:

  • Техники за максимално щадяща екстракция
  • Как правилно да позиционираме импланта при имедиатно имплантиране
  • Как да си гарантираме успех при имедиатното имплантиране
  • Кога можем да натоварим имплант веднага след поставянето му

Протетична част:

  • Видове временни конструкции при имедиатно имплантиране
  • Техники за поддръжка на меките тъкани
  • Изработване на местопазител
  • Изработване на временна корона

• Ниво: Средно и Високо

Разберете защо трябва да участвате тук


COPY – PASTE TECHNIQUE – ОТПЕЧАТЪК НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ. ОТ ПРОВИЗОРНА КЪМ ПОСТОЯННА КОРОНКА ВЪРХУ ИМПЛАНТ

• д-р Павел Панов • 9:00 – 13:00 • Зала:

Практическият курс ще покаже в детайли, как след като сме постигнали идеален мениджмънт на периимплантитната мукоза с временна коронка, информацията да бъде пренесена идеално в лабораторията – без риск от каквато и да било грешка.

Техниката която ще демонстрираме, осигурява най-доброто напасване на постоянната коронка върху вече оформените меки тъкани и възпрепятства попадането на храна между коронката и венеца.

Copy – Paste Technique, води до възможно най-предвидим резултат.

• Ниво: Ниско или Средно

Разберете защо трябва да участвате тук


ДИГИТАЛНО ПЛАНИРАНЕ И ПРОТЕЗИРАНЕ С BIOHORIZONS 

• д-р Росен Венелинов • 9:00 – 13:00 • Стоматологично студио “Венелинов”

Курсът е ориентиран към практикуващи млади и по-опитни стоматолози, хирурзи и имплантолози. Целта му е да се разгледа подробно подготовката, планирането и изработването на хирургичен водач (SG) за водено имплантиране. Изработване и фиксиране на имплантатно носен временен мост или прототип.         

Обучението ще премине през две етапа – подготвка на устата и вземането на дигитален отпечатък, имплементирането му в 3D дентален имплантологичен софтуер, наслагване със СВСТ на пациента. След уточняване на типа, размера (диаметър и дължина) на импланта спрямо ложата и съседните анатомични структури планиране на позицията – спрямо костта и спрямо протетичната супраструктура. Финализиране на плана с принтиране на хирургичен водач. Курсистите ще поставят имплант на липсващ зъб на модели с помощта на предварително планиран SG. Планиране, изпълнение и 3D принтиране на имедиатен, отложен имплантатно носен мост или прототип. Работа върху моделите с поставени 4/6 импланта.

• Ниво: Ниско или средно – имплантолози и/или общо практикуващи лекари по дентална медицина и зъботехници.

Разберете защо трябва да участвате тук 


КОРОНАРНО ПРЕМЕСТЕНО ЛАМБО В ИМПЛАНТОЛОГИЯТА И ПАРОДОНТАЛНАТА ХИРУРГИЯ 

• д-р Венцеслав Станков • 9:00 – 13:00 • Зала:

Класическото коронарно преместено ламбо и неговите модификации се използват ежедневно в имплантологията и пародонталната хирургия. Принципите ще бъдат обяснени и онагледени с клнинични случаи. Ще се обърне внимание на ключовите за успеха стъпки.

• Ниво: Средно

Разберете защо трябва да участвате тук


КЛЮЧОВИ СТЪПКИ ПРИ ЦЯЛОСТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И АДАПТИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА. СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

• д-р Кирил Динов • 9:00 – 13:00 • Зала:

Този  курс предлага програмиран подход за предсказуемо диагностициране и план за лечение както на прости, така и на изключително трудни случаи. Ще използваме стандартизиран анализ – от състоянието на ставата , през  дизайна на усмивката  до стремежа за постигане на прогнозируеми и дълготрайни  естетични и функционални резултати . Ще говорим за това как да се визуализира оптималния стоматологичен план от естетическа, функционална, биологична и структурна гледна точка. Ще обсъдим как  да прилагаме четирите варианта на лечение: преоформяне, препозициониране, възстановяване и хирургична корекция, които могат да бъдат критичен компонент в планиране на лечението стъпка по стъпка.

Ще преминем през различни казуси, които  показват правилните възможности за всеки пациент.  Тъй като не може да се практикува цялостна стоматология без пълен план, ще обсъдим как да се сегментират големите планове за лечение, позволяващи на пациентите с финансови проблеми да получат оптимално лечение с течение на времето, без да се компрометира тяхното орално здраве. И ще се надяваме четири часа да са достатъчни.

• Ниво: Ниско


Вижте пълната програма и забавленията които сме ви приготвили И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ОЩЕ СЕГА!